Optimalisatie van de interventies op het terrein

Beheer van uw vloot en uw mobiele medewerkers

AIDOO MOBILE. De oplossing voor rapportage en controle van uw veldactiviteiten…met inbegrepen interactie met een webplanning…

Wat is aidoo mobile?

Job Planning

Plan een prestatie voor een klant of een werf. Stuur ze automatisch naar één van uw medewerkers op het terrein, rechtstreeks op zijn mobiele terminal. En blijf in real time op de hoogte van de vorderingsstaat.

Time Tracking

Met een simpele klik zegt u wanneer een werkdag begint of eindigt en wanneer u een prestatie begint of eindigt. U geeft de gereden kilometers in. U stelt ook uw ritblad samen die noodzakelijk is voor uw onkostennota, uw klanten te factureren en eenvoudigweg uw werkdag bij te houden.

Job Reporting

De prestatietijden worden automatisch opgeslagen. Maar ook uw commentaar bij de prestatie, een status volgens een lijst die u zelf samenstelt (voltooid, geannuleerd, onderbroken, bestelde wisselstukken), een of meer foto’s (automatisch toegevoegd aan de prestatie), enz. M.a.w., u behoudt een bewijs en een verslag van uw prestaties, beschikbaar op elk moment.

GPS Tracking

Lokaliseer al uw personeel zonder dat u een GPS- toestel in al uw voertuigen hoeft te installeren, door direct gebruik te maken van de geïntegreerde GPS van de huidige smartphones. Gebruik die informatie voor een optimale dispatching of voor controle tegen misbruik.

Wat is er allemaal mogelijk met aidoo mobile?

Registreren van activiteiten en gebruikte materialen

Gemakkelijk registreren van gebruikte, teruggebrachte, of nog te repareren materialen, voltooid of nog te voltooien werk, door het gebruik van een statuslijst.

Foto’s nemen

Een of meerdere foto’s nemen met een smartphone en deze koppelen aan het uit te voeren prestatierapport. Beschikbaar in reële tijd in uw rapporten. Veel eenvoudiger en sneller dan lange teksten intikken.

Bestellijsten

Een bestellijst maken, datum en manier van levering aangeven, aantal producten te bestellen worden gebaseerd op de selectie van beschikbare producten.

Andere digitale formulieren

Digitaliseren van uw huidig papierwerk door gebruik te maken van een CAPI editor die u toelaat om verschillende type van data in te voeren: datum, prijs, tekst, meerkeuze…

Storecheck, audit

Een storecheck uitvoeren in een point-of-sales. Informatie verzamelen zoals prijs, out-of-stock, aantal facings. Dit alles rekeninghoudend met de beschikbare assortimenten en het type van lijst dat gemaakt moet worden (promoties, concurrenten, etc.).

Handtekening van de klant voor akkoord

Elektronische handtekening van uw klant nadat het rapport is gevalideerd. Dan kunt u het gesigneerde prestatierapport rechtstreeks via mail sturen naar de klant of uw administratie.

Automatisatie van de interventies op het terrein

Communicatie in real time van de planning, tijdsregistratie, ingave van de prestaties en de wisselstukken, foto’s, handtekening van de klant.

Planning & Dispatching

Planning van uw mobiele resources (voertuigen en personeel) op basis van verschillende criteria (dringendheid, vaardigheden, beschikbaarheden, verlof, ziekte) en opvolging van de eindstatus van een prestatie in real time.

Rapporten van de interventies

Multi-dimendsionele reporting (personeel, klanten, prestatietypes, voertuigen) van uw activiteiten in web, Excel of PDF.

Geolokalisatie

Optioneel, mogelijkheid om uw personeel te geolokaliseren (GPS Tracking) via hun smartphone of hun voertuig, met beheer van de privésfeer en lokalisatie van de prestatielokaties.

Download Aidoo Mobile